Voor onderzoekers

Met de donaties die Stichting Metakids ontvangt, financieren we onderzoek naar metabole ziekten. Via dit onderzoek moet er meer bekend worden over hoe metabole ziekten werken, hoe er sneller diagnoses gesteld kunnen worden en wat mogelijke behandelmethoden zijn.

 

U kunt een aanvraag indienen als u:

  • zich inzet om de behandeling van metabole ziekten te verbeteren;
  • (fundamenteel) onderzoek doet gericht op de diagnose van metabole ziekten;
  • onderzoek doet dat gericht is op het verhogen van de kwaliteit van leven van kinderen met een metabole ziekte.

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun van zowel kortlopende pilots als meerjarige onderzoeksprojecten.

Metakids hanteert geen minimum of maximum bedrag voor subsidie-aanvragen. De subsidies worden toegekend op basis van de kwaliteit van het onderzoeksproject en het bij Metakids beschikbare subsidiebudget. 

Aanvragen worden beoordeeld door onze onafhankelijke medische raad. Het bestuur beslist op basis van het advies van de medische raad welke onderzoeken een subsidie krijgen.

Subsidieronde 2017

De deadline voor de subsidieronde 2017 is 1 oktober 2017. Medio december 2017 ontvangen alle aanvragers bericht of hun aanvraag al dan niet is gehonoreerd.

Metakids neemt alleen aanvragen in behandeling die gebruik maken van onze standaard aanvraagformulieren. U kunt hier downloaden:

- inhoudelijk aanvraagformulier

- financieel aanvraagformulier

- Toekenningsvoorwaarden subsidie 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Huizenga (m.huizenga@metakids.nl). 

Rapportages

Voor meerjarige projecten vragen wij om een jaarlijkse tussenrapportage. Ook verlangen wij altijd een eindrapportage. Deze rapportages worden eveneens door de medische raad beoordeeld. Ook hierbij maken wij gebruik van standaardformulieren.

De formulieren voor de tussen- en eindrapportage kunt u hier downloaden:

- inhoudelijk rapportageformulier

- financieel rapportageformulier 

Zie hier de toekenningen van de subsidieronde 2016.