Schenkingsakte

We hebben goed nieuws voor je als vaste donateur of als je overweegt ons structureel te gaan steunen. Je vaste bijdrage aan Metakids kan fors hoger uitvallen zonder dat dit je iets extra's kost. Dit is het geval als je vaste bijdrage wordt omgezet in een zogenaamde periodieke schenking.

Je mag je periodieke schenking jaarlijks 100% als aftrekpost opvoeren, zonder aftrekbeperkingen. Bovendien betaalt de fiscus aan je gift mee; afhankelijk van je inkomen kan dit oplopen tot wel 52%. Metakids is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van schenkingsbelasting en ontvangt het volledige bruto bedrag. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het fiscale voordeel van de periodieke schenkingsovereenkomst (PSO) bij diverse jaarinkomens en giften:

Het verschil tussen het netto en bruto schenkingsbedrag bedraagt in veel gevallen al snel 50% tot 70% extra. Dit belastingvoordeel kun je natuurlijk zelf houden, maar je kunt er ook voor kiezen om het eveneens aan Metakids te schenken. Netto blijf je immers hetzelfde betalen. Zo kun je je bijdrage fors verhogen, zonder dat je meer betaalt!

Voorwaarde van een periodieke schenking is alleen dat je minimaal 5 jaar schenkt en dat je bijdrage elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag is. Kijk op www.schenkservice.nl voor een indicatie over wat periodiek schenken jou kan opleveren.

De schenkingsakte

Een prettige bijkomstigheid is, dat het sinds 1 januari 2014 niet meer nodig is dat je periodieke schenking bij notariële akte wordt vastgelegd. Een periodieke schenkingsakte van Metakids volstaat. In onze akte is opgenomen hoeveel je schenkt, gedurende welke periode en in welke situaties de schenking eindigt. 

Vind je baanbrekend onderzoek naar metabole ziekten belangrijk en wil je Metakids voor minimaal vijf jaar steunen om zulk onderzoek te kunnen financieren?
 De periodieke schenkingsakte bestaat uit zowel een exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger (Metakids). Stuur beide exemplaren volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug, samen met een geldig legitimatiebewijs van zowel jezelf als van je partner.

Schenken aan een goed doel is een zeer persoonlijke beslissing. Uiteraard geven wij graag in een gesprek alle informatie die nodig is om deze beslissing te nemen.

Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met Janine Dudok van Heel, tel. 020 - 612 22 61 of via j.dudokvanheel@metakids.nl. Je kunt er zeker van zijn dat wij zeer zorgvuldig met je gegevens omgaan. En mocht je tussentijds toch met de periodieke schenking willen stoppen, dan zorgen wij dat dit snel geregeld wordt.

Veel informatie vindt je ook op www.belastingdienst.nl/giften. Je eigen accountant kan je ook adviseren over wat een periodieke schenking voor je specifieke situatie betekent.

Notariële akte

Onze periodieke schenkingsakte voldoet aan alle notariële en wettelijke voorwaarden. Mocht je echter toch liever een periodieke schenking aan Metakids willen vastleggen via een notariële akte – omdat je bijvoorbeeld bepalingen wilt opnemen die niet in de Metakids schenkingsakte staan – dan kan dat ook. Als je het belastingvoordeel eveneens aan Metakids schenkt, kunnen wij de eerste 15 akten kostenloos aanbieden. Wij hebben daartoe sponsorafspraken kunnen maken met mr. M.J. Meijer c.s. Notarissen in Amsterdam (mr. Cora Hagendijk).  

Een schenking zonder periodieke schenkingsakte kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dit is het geval als je minimaal 1% en maximaal 10% van je drempelinkomen schenkt (met een minimum van € 60). Door deze beperkingen is het vaak toch gunstiger om te kiezen voor een periodieke schenking.