Nalaten

 

Misschien wil je nog meer voor Metakids doen. Dan kan je Metakids ook in je testament laten opnemen via een legaat of een erfstelling. Een legaat wordt exact omschreven in je testament, bijvoorbeeld een geldbedrag. Bij een erfstelling wordt een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Metakids vermaakt. Ook hierbij geldt: vanwege onze ANBI-status is wat je ons nalaat volledig vrijgesteld van schenk- en successierechten. Je kan daarvoor contact opnemen met Janine Dudok van Heel, tel. 020 - 612 22 61 of via j.dudokvanheel@metakids.nl. en met mr. Cora Hagendijk van Meijer c.s. Notarissen of met uw eigen notaris.  

Jouw donatie biedt kinderen met een metabole ziekte een kans. Namens deze kinderen alvast hartelijk dank!