Uw donatie

Metakids gaat zo zorgvuldig en transparant mogelijk om met het geld van haar donateurs. Van elke € 10 die binnenkomt, wordt elk jaar het grootste deel besteed aan de twee hoofddoelstellingen van Metakids:

  1. onderzoeken (€ 6,52)
  2. vergroten van de zichtbaarheid van metabole ziekte met voorlichting (€ 1,59). 

Aan fondsenwervende activiteiten wordt € 1,39 van het budget besteed, € 0,52 gaat op aan beheer- en administratiekosten.

De verdeling is gebaseerd op het financieel resultaat in 2017; zie ook het Jaarverslag